LegalDocumentSearch

Số/Ký hiệu 4361 /CT-BNN-TY
Trích yếu Chỉ thị 4361 /CT-BNN-TY ngày 30/5/2016 về việc tăng cường công tác thú y thủy sản
Cơ quan ban hành 4
Loại văn bản Chỉ thị, công điện
Lĩnh vực văn bản Phòng, chống dịch bệnh trên cạn
Ngày ban hành 30/06/2006
Ngày ban hành 30/06/2006
Ngày có hiệu lực 30/06/2006
Ngày hết hạn
Văn bản
  • null 160530_Chithi_4361_Tangcuong_TYTS.doc
  • null 160530_CT_4361_Tangcuong_Congtac_TYTS.pdf