LegalDocumentSearch

Số/Ký hiệu 11/2019/TT-BNNPTNT
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản
Cơ quan ban hành 4
Loại văn bản Thông tư
Lĩnh vực văn bản Phòng, chống dịch bệnh trên cạn
Ngày ban hành 22/10/2019
Ngày ban hành 22/10/2019
Ngày có hiệu lực 06/12/2019
Ngày hết hạn
Văn bản
  • null TT11_Suadoi_Diem_G_TT_36 22.10.19.pdf