LegalDocumentSearch

Số/Ký hiệu 25/2016/TT-BNNPTNT
Trích yếu Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT. Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn.
Cơ quan ban hành 4
Loại văn bản Thông tư
Lĩnh vực văn bản Phòng, chống dịch bệnh trên cạn
Ngày ban hành 30/06/2006
Ngày ban hành 30/06/2006
Ngày có hiệu lực 15/08/2006
Ngày hết hạn
Văn bản