LegalDocumentSearch

Số/Ký hiệu 07/2016/TT-BNNPTNT
Trích yếu Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT. Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.
Cơ quan ban hành 4
Loại văn bản Thông tư
Lĩnh vực văn bản Phòng, chống dịch bệnh trên cạn
Ngày ban hành 31/05/2016
Ngày ban hành 31/05/2016
Ngày có hiệu lực 15/07/2016
Ngày hết hạn
Văn bản