LegalDocumentSearch

Số/Ký hiệu 04/2016/TT-BNNPTNT
Trích yếu Thông tư 04/2016/TT-BNNPTNT Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản.
Cơ quan ban hành 4
Loại văn bản Thông tư
Lĩnh vực văn bản Phòng, chống dịch bệnh trên cạn
Ngày ban hành 10/05/2016
Ngày ban hành 10/05/2016
Ngày có hiệu lực 01/07/2016
Ngày hết hạn
Văn bản