LegalDocumentSearch

Số/Ký hiệu 1245/TY-TS
Trích yếu Văn bản 1245/TY-TS ngày 24/6/2016 Về việc thống nhất sử dụng các biểu mẫu báo cáo dịch bệnh động vật thủy sản
Cơ quan ban hành .
Loại văn bản Văn bản Cục thú y
Lĩnh vực văn bản Phòng, chống dịch bệnh trên cạn
Ngày ban hành 24/06/2016
Ngày ban hành 24/06/2016
Ngày có hiệu lực 24/06/2016
Ngày hết hạn
Văn bản
  • null 160624_CV_1245_Huongdan_Baocao_DBTS.pdf
  • null 160624_CV_1245_Huongdan_Baocao_DBTS.doc