Thủ tục hành chính

Số/Ký hiệu Thủ tục hành chính thuộc phòng Thú y Cộng đồng.
Trích yếu Thủ tục hành chính thuộc phòng Thú y Cộng đồng.
Lĩnh vực thủ tục hành chính Thú y cộng đồng, KSGM, ATTP
Ngày ban hành 03/11/2016
File đính kèm
  • null Danh muc TTHC - TYCĐ.docx