Thủ tục hành chính

Số/Ký hiệu Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu
Trích yếu Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu
Lĩnh vực thủ tục hành chính Phòng chống dịch bệnh thuỷ sản
Ngày ban hành 03/11/2016
File đính kèm
  • null 3.Cap Giay chung nhan kiem dich dong vat, san pham dong vat tren can nhap khau .doc
  • null 3. Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu.doc