Thủ tục hành chính

Số/Ký hiệu Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản nhập, xuất kho ngoại quan
Trích yếu Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản nhập, xuất kho ngoại quan
Lĩnh vực thủ tục hành chính Phòng chống dịch bệnh thuỷ sản
Ngày ban hành 03/11/2016
File đính kèm
  • null 21. Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản nhập, xuất kho ngoại quan.doc
  • null Thu tuc 21.doc