Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu TCVN 8685 - 32: 2019
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Qui trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 32: Vắc xin vô hoạt phòng bệnh Mycoplasma Gallisepticum ở gia cầm
Năm ban hành 2019
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm
  • null TCVN 8685-32 Vắc xin phòng bệnh MYCOPLASMA GALLISEPTICUM.pdf