Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu TCVN 8710 -4 :2019
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 4: Bệnh Đầu vàng ở tôm
Năm ban hành 2019
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm
  • null tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-8710-4-2019-quy-trinh-chan-doan-benh-dau-vang-o-tom.pdf