Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu TCVN 8400-11:2019
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Bệnh động vật - Qui trình chẩn đoán - Phần 11: Bệnh Dịch tả vịt
Năm ban hành 2019
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm
  • null tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-8400-11-2019-quy-trinh-chan-doan-benh-dich-ta-vit.pdf