Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu TCVN 12572:2018
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Mật ong – xác định dư lượng nhóm fluoroquinolones (enrofloxacin, flumequin, nofloxacin, ciprofloxacin) bằng kỹ thuật sắc ký lỏng khối phổ hai lần (LC-MS/MS)
Năm ban hành 2018
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm