Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu TCVN 12284:2018
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Mật ong - Phương pháp xác định dư lượng β-lactam (amoxicilin, ampicilin, penicilline V) bằng sắc ký lỏng khối phổ hai lần (LC/MS-MS)
Năm ban hành 2018
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm
  • null tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-12284-2018-mat-ong-phuong-phap-xac-dinh-du-luong-lactam.pdf