Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu TCVN 8683-15 : 2017
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Giống vi sinh vật thú y - Phần 15: Quy trình giữ giống vi rút viêm gan vịt cường độc (Mastre seed of microorganisms for veterinary use - The procedure for preservation of Duck Hepatitis Virus
Năm ban hành 2017
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm
  • null 299600_tcvn8683-15-2017.pdf