Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu TCVN 8685-13 :2014
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 13 : Vắc xin nhược độc, đông khô phòng Hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn (PRRS)
Năm ban hành 2014
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm
  • null 282812_tcvn8685-13-2014.pdf