Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu TCVN 8400-26:2014
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Bệnh Cúm gia cầm H5N1
Năm ban hành 2014
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm
  • null 283856_tcvn8400-26-2014.pdf