Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu TCVN 9581:2013
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Thịt và sản phẩm thịt – Phương pháp phát hiện ấu trùng giun xoắn (Trichinella) trong thịt lợn
Năm ban hành 2013
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm
  • null 285298_tcvn9581-2013.pdf