Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu TCVN 8736:2011
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Thuốc thú y – Phương pháp định lượng tổng số bào tử Bacillus
Năm ban hành 2011
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm
  • null 287192_tcvn8736-2011.doc