Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu TCVN 8686-4 : 2011
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Thuốc thú y - Phần 4: Lincomycin 10 % dạng tiêm
Năm ban hành 2011
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm
  • null 287191_tcvn8686-4-2011.doc