Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu TCVN 8683-6 : 2011
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Giống vi sinh vật thú y - Phần 6: Quy trình giữ giống vi khuẩn nhiệt thán vô độc, chủng 34 F2
Năm ban hành 2011
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm
  • null Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8683-6_2011_1001826.pdf