Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu TCVN 8710-1 : 2011
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 1: Bệnh Còi do vi rút ở tôm
Năm ban hành 2011
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm
  • null 287176_tcvn8710-1-2011.doc