Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu QCVN 01-24 :2010/BNNPTNT
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quản lý chất thải trong cơ sở chẩn đoán xét nghiệm bệnh động vật
Năm ban hành 2010
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm
  • null 287568_qcvn01-24-2010-bnnptnt.doc