Tiêu chuẩn, quy chuẩn

no-legaldocs-found
Số hiệu Năm ban hành Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Hiện trạng File đính kèm
TCVN 8683-12 : 2011 2011 Giống vi sinh vật thú y - Phần 12: Quy trình giữ giống vi khuẩn tụ huyết trùng gà, các chủng PA.1, PA.2 Còn hiệu lực
TCVN 8683-11 : 2011 2011 Giống vi sinh vật thú y - Phần 11: Quy trình giữ giống vi khuẩn tụ huyết trùng lợn, chủng PS1 Còn hiệu lực
TCVN 8683-10:2011 2011 Giống vi sinh vật thú y - Phần 10: Quy trình giữ giống vi khuẩn tụ huyết trùng lợn nhược độc, chủng AVPS3 Còn hiệu lực
TCVN 8683-9 : 2011 2011 Giống vi sinh vật thú y - Phần 9: Quy trình giữ giống vi khuẩn tụ huyết trùng trâu bò, các chủng Pb.1; Pb.2; P.52; Pbu.1 và Pbu.2 Còn hiệu lực
TCVN 8683-8 : 2011 2011 Giống vi sinh vật thú y - Phần 8: Quy trình giữ giống vi khuẩn phó thương hàn lợn, các chủng SC.1; SC.2; SC.4 và SC.5 Còn hiệu lực
TCVN 8683-7 : 2011 2011 Giống vi sinh vật thú y - Phần 7: Quy trình giữ giống vi khuẩn nhiệt thán cường độc, chủng 17JB Còn hiệu lực
TCVN 8683-6 : 2011 2011 Giống vi sinh vật thú y - Phần 6: Quy trình giữ giống vi khuẩn nhiệt thán vô độc, chủng 34 F2 Còn hiệu lực
TCVN 8683-5 : 2011 2011 Giống vi sinh vật thú y - Phần 5: Quy trình giữ giống vi khuẩn nhược độc đóng dấu lợn, chủng VR2 Còn hiệu lực
TCVN 8683-4 :2011 2011 Giống vi sinh vật thú y - Phần 4: Quy trình giữ giống vi rút dại chủng cố định Còn hiệu lực
TCVN 8683-3 :2011 2011 Giống vi sinh vật thú y - Phần 3: Quy trình giữ giống vi rút Newcastle, chủng hệ I Còn hiệu lực
TCVN 8683-2 : 2011 2011 Giống vi sinh vật thú y - Phần 2: Quy trình giữ giống vi rút cường độc dịch tả lợn, chủng thạch môn. Còn hiệu lực
TCVN 8683-1 : 2011 2011 Giống vi sinh vật thú y - Phần 1: Quy trình giữ giống vi rút dịch tả lợn qua thỏ, chủng C Còn hiệu lực
TCVN 8710-1 : 2011 2011 Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 1: Bệnh Còi do vi rút ở tôm Còn hiệu lực
TCVN 8710-5 : 2011 2011 Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 5: Bệnh Taura ở tôm he Còn hiệu lực
TCVN 8400-17:2011 2011 Bệnh động vật – Quy trình chẩn đoán – Phần 17: Bệnh do vi khuẩn Staphylococcus aureus gây ra ở gà Còn hiệu lực
TCVN 8400-16:2011 2011 Bệnh động vật – Quy trình chẩn đoán – Phần 16: Bệnh phù ở lợn do vi khuẩn E. coli Còn hiệu lực
TCVN 8400-14:2011 2011 Bệnh động vật – Quy trình chẩn đoán – Phần 14: Bệnh tụ huyết trùng ở trâu bò Còn hiệu lực
TCVN 8400-12:2011 2011 Bệnh động vật – Quy trình chẩn đoán – Phần 12: Bệnh bạch lị và thương hàn ở gà Còn hiệu lực
TCVN 8400-10:2011 2011 Bệnh động vật – Quy trình chẩn đoán – Phần 10: Bệnh lao bò Còn hiệu lực
TCVN 8400-9:2011 2011 Bệnh động vật – Quy trình chẩn đoán – Phần 9: Bệnh viêm gan vịt typ I Còn hiệu lực