Tiêu chuẩn, quy chuẩn

Số hiệu TCVN 8406:2010
Tiêu chuẩn/Quy chuẩn Giống vi sinh vật thú y - Qui trình nuôi giữ giống cường độc Gumboro
Năm ban hành 2010
Hiện trạng Còn hiệu lực
File đính kèm
  • null 287685_tcvn8406-2010.pdf