LegalDocumentSearch

Số/Ký hiệu Số 3522/QĐ-BNN-TY
Trích yếu Quyết định 3522/QĐ-BNN-TY ngày 16/09/2022 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan ban hành 4
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực văn bản Kiểm dịch động vật
Ngày ban hành 16/09/2022
Ngày ban hành 16/09/2022
Ngày có hiệu lực 06/10/2022
Ngày hết hạn
Văn bản
  • null QD 3522_ BNN_TY_ linh vuc Thu y 16.09.22.pdf
  • null Phu luc QD 3522_ BNN-TY TTHC_ linh vuc Thu y 16.09.22.pdf