LegalDocumentSearch

Số/Ký hiệu Số 3117/QĐ-BNN-TY
Trích yếu Quyết định 3117/QĐ-BNN-TY ngày 17/08/2022 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 9 năm 2022
Cơ quan ban hành 4
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực văn bản Kiểm dịch động vật
Ngày ban hành 17/08/2022
Ngày ban hành 17/08/2022
Ngày có hiệu lực 11/09/2022
Ngày hết hạn
Văn bản
  • null PL 3117 QD Cong bo TTHC 17.08.2022.pdf
  • null QĐ 3117 Cong bo TTHC 17.08.2022 .pdf