LegalDocumentSearch

Số/Ký hiệu 2803/QĐ-BNN-TY
Trích yếu Quyết định 2803/QĐ-BNN-TY ngày 07/7/2016 V/v ban hành ‘’Kế hoạch quản lý, giám sát nguyên liệu kháng sinh nhập khẩu để sản xuất thuốc thú y giai đoạn 2016-2020’’
Cơ quan ban hành 4
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực văn bản Quản lý thuốc thú y
Ngày ban hành 07/07/2016
Ngày ban hành 07/07/2016
Ngày có hiệu lực 07/07/2016
Ngày hết hạn
Văn bản
  • null 160707_QĐ_2803_Quanlygiamsatnguyenlieukhangsinh.pdf