LegalDocumentSearch

Số/Ký hiệu số 147/TY-DT
Trích yếu Công văn số 147/TY-DT ngày 31/01/2023 về việc tăng cường công tác phòng, chống và báo cáo dịch bệnh động vật.
Cơ quan ban hành 5
Loại văn bản Văn bản Cục thú y
Lĩnh vực văn bản Phòng, chống dịch bệnh trên cạn
Ngày ban hành 31/01/2023
Ngày ban hành 31/01/2023
Ngày có hiệu lực 31/01/2023
Ngày hết hạn
Văn bản
  • null 230131_147_CV_TangCuongPCDB_BaoCao.pdf