LegalDocumentSearch

Số/Ký hiệu Số: 10/QĐ-TY-TTr,PC
Trích yếu Về việc ban hành kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2023 của Cục Thú y
Cơ quan ban hành 5
Loại văn bản Văn bản Cục thú y
Lĩnh vực văn bản Thanh tra Pháp chế
Ngày ban hành 09/01/2023
Ngày ban hành 09/01/2023
Ngày có hiệu lực 09/01/2023
Ngày hết hạn
Văn bản
  • null 10-KH_PCTN_2023 (T).pdf
  • null 10-QĐ-TY-Tr,PC KH_PCTN_2023_CTY.pdf
  • null Phụ lục KH2.docx