LegalDocumentSearch

Số/Ký hiệu 08/VBHN-BNNPTNT
Trích yếu Văn bản hợp nhất các Thông tư quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y
Cơ quan ban hành 4
Loại văn bản Thông tư
Lĩnh vực văn bản Thú y cộng đồng, KSGM, ATTP
Ngày ban hành 05/10/2022
Ngày ban hành 05/10/2022
Ngày có hiệu lực 30/10/2022
Ngày hết hạn
Văn bản
  • null VBHN số 08 Thông tư 09-2016 và TT 10-2022.pdf