LegalDocumentSearch

Số/Ký hiệu TT 13/2022/TT-BNNPTNT
Trích yếu Thông tư số 13/2022/TT-BNNPTNT ngày 28/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều các Thông tư về quản lý thuốc thú y
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Thông tư
Lĩnh vực văn bản Quản lý thuốc thú y
Ngày ban hành 28/09/2022
Ngày ban hành 28/09/2022
Ngày có hiệu lực 12/11/2022
Ngày hết hạn
Văn bản
  • null 220928_13_Thong tu sua doi, bo sung cac Thong tu Quan ly thuoc thu y.pdf