LegalDocumentSearch

Số/Ký hiệu 06/2022/TT-BNNPTNT
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản
Cơ quan ban hành 4
Loại văn bản Thông tư
Lĩnh vực văn bản Phòng chống dịch bệnh thuỷ sản
Ngày ban hành 28/07/2022
Ngày ban hành 28/07/2022
Ngày có hiệu lực 28/07/2022
Ngày hết hạn
Văn bản
  • null TT_Suadoi_Bosung_TT_26.pdf