LegalDocumentSearch

Số/Ký hiệu 02/VBHN-BNNPTNT
Trích yếu Ngày 28/3/2022, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ký xác thực Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BNNPTNT Hợp nhất 04 Nghị định gồm: 1.Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2017; 2. Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, có hiệu lực thi hành từ ngày 18 tháng 02 năm 2020; 3. Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi, có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 4 năm 2021; 4. Nghị định số 07/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi, có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 01 năm 2022.
Cơ quan ban hành 4
Loại văn bản Nghị định
Lĩnh vực văn bản Phòng, chống dịch bệnh trên cạn
Ngày ban hành 28/03/2022
Ngày ban hành 28/03/2022
Ngày có hiệu lực 28/03/2022
Ngày hết hạn
Văn bản
  • null VB HỢP NHẤT NĐ 04,14, 07, 90.pdf