LegalDocumentSearch

Số/Ký hiệu 07/2022/NĐ-CP
Trích yếu Ngày 10 tháng 01 năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 07/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi
Cơ quan ban hành 2
Loại văn bản Nghị định
Lĩnh vực văn bản Quản lý thuốc thú y
Ngày ban hành 10/01/2022
Ngày ban hành 10/01/2022
Ngày có hiệu lực 11/08/2022
Ngày hết hạn
Văn bản