LegalDocumentSearch

Số/Ký hiệu 360/TY-TS
Trích yếu Công văn số 360/TY-TS ngày 03/3/2017 của Cục Thú y về việc cung cấp thông tin về những thay đổi trong quy định nhập khẩu thủy sản, sản phẩm thủy sản của một số nước
Cơ quan ban hành 5
Loại văn bản Văn bản Cục thú y
Lĩnh vực văn bản Phòng, chống dịch bệnh trên cạn
Ngày ban hành 03/03/2017
Ngày ban hành 03/03/2017
Ngày có hiệu lực 03/03/2017
Ngày hết hạn
Văn bản
  • null 170322_Tomtat_Quydinh.doc
  • null 170308_CV_360_Thongbao_QuydinhATDB_XKtom.doc