LegalDocumentSearch

Số/Ký hiệu Quyết định 1399/QĐ-BNN-TCCB
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH 1399/QĐ-BNN-TCCB - QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC THÚ Y
Cơ quan ban hành 4
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực văn bản Phòng, chống dịch bệnh trên cạn
Ngày ban hành 13/04/2017
Ngày ban hành 13/04/2017
Ngày có hiệu lực 13/04/2017
Ngày hết hạn
Văn bản