LegalDocumentSearch

Số/Ký hiệu 15/VBHN-BNNPTNT
Trích yếu Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BNNPTNT ngày 10/12/2018 hợp nhất Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thú y và Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.
Cơ quan ban hành 4
Loại văn bản Nghị định
Lĩnh vực văn bản Phòng chống dịch bệnh thuỷ sản
Ngày ban hành 10/12/2018
Ngày ban hành 10/12/2018
Ngày có hiệu lực 01/07/2016
Ngày hết hạn
Văn bản
  • null HỢP NHẤT NĐ 35.2016.pdf