LegalDocumentSearch

Số/Ký hiệu 11 /TY-TS
Trích yếu Văn bản 11/TY-TS ngày 04/01/2017 Về việc góp ý Dự thảo Luật thủy sản (sửa đổi)
Cơ quan ban hành .
Loại văn bản Văn bản Cục thú y
Lĩnh vực văn bản Phòng, chống dịch bệnh trên cạn
Ngày ban hành 04/01/2017
Ngày ban hành 04/01/2017
Ngày có hiệu lực 04/01/2017
Ngày hết hạn
Văn bản
  • null 170104_CV_11_Gopy_Luatthuysan.pdf
  • null 170104_CV_11_Gopy_Luatthuysan.doc