LegalDocumentSearch

Số/Ký hiệu Số 04/2024/TT-BNNPTNT
Trích yếu Ngày 01/4/2024, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký ban hành Thông tư số 04/2024/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 5 năm 2024.
Cơ quan ban hành 4
Loại văn bản Thông tư
Lĩnh vực văn bản Kiểm dịch động vật
Ngày ban hành 01/04/2024
Ngày ban hành 01/04/2024
Ngày có hiệu lực 16/05/2024
Ngày hết hạn
Văn bản
  • null Thong tu 04_2024_TT-BNNPTNT_ Kiem dich Đv_Spđv 01.4.2024.pdf