LegalDocumentSearch

Số/Ký hiệu Số 22/CĐ-TTg ngày 14/3/2024
Trích yếu Trước diễn biến phức tạp của bệnh Dại và gia tăng số người tử vong do bệnh Dại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Thú y) đã tham mưu Chính phủ ban hành Công điện số 22/CĐ-TTg ngày 14/3/2024 yêu cầu cơ quan có liên quan tập trung thực hiện nghiêm công tác phòng, chống bệnh Dại.
Cơ quan ban hành 2
Loại văn bản Chỉ thị, công điện
Lĩnh vực văn bản Phòng, chống dịch bệnh trên cạn
Ngày ban hành 14/03/2024
Ngày ban hành 14/03/2024
Ngày có hiệu lực 14/03/2024
Ngày hết hạn
Văn bản
  • null 230314_CD_22_PCDB Dại.pdf