LegalDocumentSearch

Số/Ký hiệu Số 1141/BNN-TY
Trích yếu Văn bản số 1141/BNN-TY ngày 20/02/2024 về việc triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt 1/2024 gửi UBND các tỉnh, thành phố
Cơ quan ban hành 4
Loại văn bản Văn bản Bộ NNPTNT
Lĩnh vực văn bản Phòng, chống dịch bệnh trên cạn
Ngày ban hành 20/02/2024
Ngày ban hành 20/02/2024
Ngày có hiệu lực 20/02/2024
Ngày hết hạn
Văn bản
  • null 240220_1141_Thang VSTDKT_Dot 1 (2).pdf