Thủ tục hành chính

no-legaldocs-found
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
3274/QĐ-BNN-TY 08/08/2017 Quyết đinh 3274/QĐ-BNN-TY, ban hành"Kế hoạch quản lý, giám sát nguyên liệu kháng sinh nhập khẩu để sản xuất thuốc thú y trong 5 tháng cuối năm 2016"
2803/QĐ-BNN-TY 07/06/2016 Quyết định 2803/QĐ-BNN-TY. Ban hành "Kế hoạch quản lý, giám sát nguyên liệu kháng sinh nhập khẩu để sản xuất thuốc thú y giai đoạn 2016 - 2020"
10/2016/TT-BNNPTNT 05/07/2018 Thông tư 10/2016/TT-BNNPTNT. Ba hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, cấm sử dụng ở Việt Nam, công bố mã HS đối với thuốc thú y nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam.
Cấp Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y; Cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y 11/03/2016 Cấp Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y; Cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y (trong trường hợp thay đổi thành phần, công thức, dạng bào chế, đường dùng, liều dùng, chỉ định điều trị của thuốc thú y; thay đổi phương pháp, quy trình sản xuất mà làm thay đổi chất lượng sản phẩm; đánh giá lại chất lượng, hiệu quả, độ an toàn của thuốc thú y theo quy định)
BNN-288051 27/06/2019 Cấp Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y; Cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y (trong trường hợp thay đổi thành phần, công thức, dạng bào chế, đường dùng, liều dùng, chỉ định điều trị của thuốc thú y; thay đổi phương pháp, quy trình sản xuất mà làm thay đổi chất lượng sản phẩm; đánh giá lại chất lượng, hiệu quả, độ an toàn của thuốc thú y theo quy định)
Cấp Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc thú y (GMP) đối với cơ sở sản xuất thuốc thú y dạng dược phẩm, vắc xin 11/03/2016 Cấp Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc thú y (GMP) đối với cơ sở sản xuất thuốc thú y dạng dược phẩm, vắc xin
BNN-287898 27/06/2019 Cấp Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc thú y (GMP) đối với cơ sở sản xuất thuốc thú y dạng dược phẩm, vắc xin
Gia hạn Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc thú y (GMP) 11/03/2016 Gia hạn Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc thú y (GMP)
BNN-288048 27/06/2019 Gia hạn Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc thú y (GMP)
Cấp lại Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc thú y 11/03/2016 Cấp lại Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức đăng ký)
BNN-288049 27/06/2019 Cấp lại Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức đăng ký)
Cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y 11/03/2016 Cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi, bổ sung tên sản phẩm; tên, địa điểm cơ sở đăng ký; tên, địa điểm cơ sở sản xuất; quy cách đóng gói của sản phẩm; hình thức nhãn thuốc; hạn sử dụng và thời gian ngừng sử dụng thuốc; chống chỉ định điều trị; liệu trình điều trị; những thay đổi nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả, độ an toàn của thuốc thú y)
BNN-288057 27/06/2019 Cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi, bổ sung tên sản phẩm; tên, địa điểm cơ sở đăng ký; tên, địa điểm cơ sở sản xuất; quy cách đóng gói của sản phẩm; hình thức nhãn thuốc; hạn sử dụng và thời gian ngừng sử dụng thuốc; chống chỉ định điều trị; liệu trình điều trị; những thay đổi nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả, độ an toàn của thuốc thú y)
BNN-288064 27/06/2019 Cấp lại giấy phép khảo nghiệm thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng hoặc thay đổi tên thuốc thú y, thông tin của tổ chức, cá nhân đăng ký khảo nghiệm thuốc thú y)
Cấp lại giấy phép khảo nghiệm thuốc thú y 11/03/2016 Cấp lại giấy phép khảo nghiệm thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng hoặc thay đổi tên thuốc thú y, thông tin của tổ chức, cá nhân đăng ký khảo nghiệm thuốc thú y)
Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y 11/03/2016 Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y
BNN-288065 06/03/2021 Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y
Kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc thú y nhập khẩu 11/03/2016 Kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc thú y nhập khẩu
BNN-288069 06/03/2021 Kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc thú y nhập khẩu
Gia hạn giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y 11/03/2016 Gia hạn giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y
BNN-288059 27/06/2019 Gia hạn giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y
BNN-288101 06/03/2021 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y (thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp Tỉnh)
BNN-288082 06/03/2018 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức đăng ký)
 • null ty5rQ8R0u-Ftk0oSMYRphỤ lỤc xxxi.doc
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y 11/03/2016 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức đăng ký)
BNN-288103 06/03/2021 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y (thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp Tỉnh)
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y 11/03/2016 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y
BNN-288079 06/03/2021 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức đăng ký)
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y 11/03/2016 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y
BNN-288080 06/03/2021 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y
 • null Phụ lục XXXI TT13.docx
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y 11/03/2016 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y
BNN-288076 06/03/2021 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y
BNN-288099 06/03/2021 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y (thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp Tỉnh)
Cấp giấy phép khảo nghiệm thuốc thú y 01/03/2016 Cấp giấy phép khảo nghiệm thuốc thú y
BNN-288062 27/06/2019 Cấp giấy phép khảo nghiệm thuốc thú y
BNN-288071 06/03/2021 Kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc thú y xuất khẩu theo yêu cầu của cơ sở.
Kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc thú y xuất khẩu theo yêu cầu của cơ sở 11/03/2016 Kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc thú y xuất khẩu theo yêu cầu của cơ sở
BNN-288073 06/03/2021 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y
Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y 11/03/2016 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y
TT 13/2016/TT-BNNPTNT 06/01/2016 Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT. Quy định về Quản lý thuốc.
BNN-287863 27/06/2019 Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền của Cục Thú y (gồm sản xuất, kiểm nghiệm, khảo nghiệm, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc thú y)
1.003161 22/07/2021 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y
1.003026 24/10/2022 Gia hạn Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc thú y (GMP)
1.002992 27/06/2019 Cấp lại Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức đăngký)
1.002549 22/07/2021 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y
1.002432 27/06/2019 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức đăng ký)
1.002409 22/07/2021 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y
1.002373 27/06/2019 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức đăng ký)
BNN-287864 27/06/2019 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền của Cục Thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y)
BNN-288090 27/06/2019 Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y)
BNN-288315 27/06/2019 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y)
Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền của Cục Thú y 03/11/2016 Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền của Cục Thú y
 • null Cap, gia han chung chi hanh nghe Thu y.doc
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y 03/11/2016 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y
1.002373 05/06/2023 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức đăng ký)
 • null 52-1.002373 Cấp lại GCN đủ đk nhập khâủ thuốc ty.docx
1.002409 05/06/2023 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y
 • null 50-1.002409 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y.docx
1.002432 05/06/2023 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức đăng ký)
 • null 48-1.002432 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y.docx
 • null 48-1.002432 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y.docx
1.002992 05/06/2023 Cấp lại Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức đăng ký)
 • null 38-1.002992 Cấp lại Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc thú y (GMP).docx
1.002549 05/06/2023 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y
1.003161 05/06/2023 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y.
 • null 34-1.003161 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y.docx
1.003026 05/06/2023 Gia hạn Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc thú y (GMP)
 • null 37-1.00026 Gia hạn Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc thú y (GMP).docx
1.003239 05/06/2023 Kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc thú y xuất khẩu theo yêu cầu của cơ sở
 • null 33-1.003239 Kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc thú y xuất khẩu theo yêu cầu của cơ sở.docx
1.003474 05/06/2023 Cấp lại giấy phép khảo nghiệm thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng hoặc thay đổi tên thuốc thú y, thông tin của tổ chức, cá nhân đăng ký khảo nghiệm thuốc thú y)
 • null 29-1.003474 Cấp lại Giấy phép khảo nghiệm thuốc thú y.docx
1.003462 05/06/2023 Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y
 • null 30-1.003462 Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc thú y,nguyên liệu làm thuốc thú y.docx
1.003587 05/06/2023 Cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi, bổ sung tên sản phẩm; tên, địa điểm cơ sở đăng ký; tên, địa điểm cơ sở sản xuất; quy cách đóng gói của sản phẩm; hình thức nhãn thuốc; hạn sử dụng và thời gian ngừng sử dụng thuốc; chống chỉ định điều trị; liệu trình điều trị; những thay đổi nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả, độ an toàn của thuốc thú y)
 • null 21-1.003587 Cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y.docx
1.003576 05/06/2023 Gia hạn giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y
 • null 24-1.003576 Gia hạn Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y.docx
1.003537 05/06/2023 Cấp giấy phép khảo nghiệm thuốc thú y
 • null 25-1.003537 Cấp Giấy phép khảo nghiệm thuốc thú y.docx
2.001872 05/06/2023 Cấp Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc thú y (GMP) đối với cơ sở sản xuất thuốc thú y dạng dược phẩm, vắc xin
 • null 9-2.001872 Cấp Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc thú y (GMP).docx
1.003703 05/06/2023 Kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc thú y nhập khẩu
 • null 15-1.003703 Kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc thú y nhập khẩu.docx
1.004881 05/06/2023 Cấp Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y; Cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y (trong trường hợp thay đổi thành phần, công thức, dạng bào chế, đường dùng, liều dùng, chỉ định điều trị của thuốc thú y; thay đổi phương pháp, quy trình sản xuất mà làm thay đổi chất lượng sản phẩm; đánh giá lại chất lượng, hiệu quả, độ an toàn của thuốc thú y theo quy định)
 • null 5-1.004881 Cấp Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y; Cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y.docx
1.011326 05/06/2023 Cấp, cấp lại, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất cùng trên dây chuyền sản xuất thuốc thú y đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất
 • null 1 Cấp, cấp lại, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất cùng trên dây chuyền sản xuất thuốc thú y đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất.docx
1.011325 05/06/2023 Cấp, điều chỉnh, cấp lại Giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất
 • null 2 Cấp, điều chỉnh, cấp lại Giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất.docx