Thủ tục hành chính

no-legaldocs-found
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1.003161 22/07/2021 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y
1.003026 24/10/2022 Gia hạn Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc thú y (GMP)
1.002992 27/06/2019 Cấp lại Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức đăngký)
1.002549 22/07/2021 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y
1.002432 27/06/2019 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức đăng ký)
1.002409 22/07/2021 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y
1.002373 27/06/2019 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức đăng ký)
BNN-287864 27/06/2019 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền của Cục Thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y)
BNN-288090 27/06/2019 Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y)
BNN-288315 27/06/2019 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y)
Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền của Cục Thú y 03/11/2016 Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền của Cục Thú y
  • null Cap, gia han chung chi hanh nghe Thu y.doc
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y 03/11/2016 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y
1.002373 05/06/2023 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức đăng ký)
  • null 52-1.002373 Cấp lại GCN đủ đk nhập khâủ thuốc ty.docx
1.002409 05/06/2023 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y
  • null 50-1.002409 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y.docx
1.002432 05/06/2023 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức đăng ký)
  • null 48-1.002432 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y.docx
  • null 48-1.002432 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y.docx
1.002992 05/06/2023 Cấp lại Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức đăng ký)
  • null 38-1.002992 Cấp lại Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc thú y (GMP).docx
1.002549 05/06/2023 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y
1.003161 05/06/2023 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y.
  • null 34-1.003161 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y.docx
1.003026 05/06/2023 Gia hạn Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc thú y (GMP)
  • null 37-1.00026 Gia hạn Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc thú y (GMP).docx
1.003239 05/06/2023 Kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc thú y xuất khẩu theo yêu cầu của cơ sở
  • null 33-1.003239 Kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc thú y xuất khẩu theo yêu cầu của cơ sở.docx