Thủ tục hành chính

no-legaldocs-found
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1.011326 24/10/2022 Cấp, cấp lại, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất cùng trên dây chuyền sản xuất thuốc thú y đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất
1.011325 24/10/2022 Cấp, điều chỉnh, cấp lại Giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất
1.005329 27/06/2019 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở toàn dịch bệnh động vật đối
1.005307 27/06/2019 Cấp đổi Giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thủy sản)
1.004881 22/07/2021 Cấp Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y; Cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y (trong trường hợp thay đổi thành phần, công thức, dạng bào chế, đường dùng, liều dùng, chỉ định điều trị của thuốc thú y; thay đổi phương pháp, quy trình sản xuất mà làm thay đổi chất lượng sảnphẩm;đánh giá lại chất lượng, hiệu quả, độ an toàn của thuốc thú y theo quyđịnh)
1.004756 22/07/2021 Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền của Cục Thú y (gồm: Sản xuất, kiểm nghiệm, khảo nghiệm, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc thú y)
1.004734 22/07/2021 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thúy)
2.001872 22/07/2021 Cấp Giấy chứng nhận thực hànhtốtsản xuất thuốc thú y (GMP) đối với cơ sở sản xuất thuốc thú y dạng dược phẩm, vắcxin Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn
1.003991 22/07/2021 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn
1.003769 22/07/2021 Cấp Giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận
1.003767 27/06/2019 Đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu
1.003728 17/08/2022 Cấp giấy chứngnhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản xuất khẩu không dùng làm thực phẩm
2.001568 17/08/2022 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản nhậpkhẩu
1.003703 22/07/2021 Kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc thú y nhập khẩu
2.001558 22/07/2021 Cấp giấy chứngnhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản xuất khẩu mang theo người, gửi qua đường bưuđiện
1.003678 22/07/2021 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu mang theo người, gửi qua đường bưu điện
2.001542 22/07/2021 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản nhập, xuất kho ngoại quan
1.003587 27/06/2019 Cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi, bổ sung tên sản phẩm; tên, địa điểm cơ sở đăng ký; tên, địa điểm cơ sở sản xuất; quy cách đóng gói của sản phẩm; hình thức nhãn thuốc; hạn sử dụng và thời gian ngừng sử dụng thuốc; chống chỉ định điều trị; liệu trình điềutrị; những thay đổi nhưng không ảnh hưởng đếnchấtlượng, hiệu quả, độ an toàn của thuốc thú y)
1.003581 22/07/2021 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản xuất khẩu dùng làm thực phẩm
1.003576 22/07/2021 Gia hạn giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y
1.003537 22/07/2021 Cấp giấy phép khảo nghiệm thuốc thú y
1.003502 22/07/2021 Cấp lại Giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với vùng, cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại vùng, cơ sở đã được chứng nhận an toàn hoặc do không thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng trong quá trình duy trì điều kiện vùng, cơ sở sau khi được chứng nhận
1.003500 27/06/2019 Đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủysảntạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam
1.003478 22/07/2021 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam
1.003474 27/06/2019 Cấp lại giấy phép khảo nghiệm thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng hoặc thay đổi tên thuốc thú y, thông tin của tổ chức, cá nhân đăng ký khảo nghiệm thuốc thú y)
1.003462 22/07/2021 Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y
1.003407 22/07/2021 Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn xuất khẩu
1.003264 27/06/2019 Đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu; đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc động vật nhập khẩu
1.003239 22/07/2021 Kiểm tra nhà nướcvề chất lượng thuốc thú y xuất khẩu theo yêu cầu của cơ sở
1.004734 05/06/2023 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y)
  • null 7-1.004734 Cấp lại chứng chỉ hành nghề.docx
1.004756 05/06/2023 Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền của Cục Thú y (gồm: Sản xuất, kiểm nghiệm, khảo nghiệm, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc thú y)
  • null 6-1.004756 Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề.docx