Thủ tục hành chính

no-legaldocs-found
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1.001816 05/06/2023 Cấp Giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với vùng, cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận
  • null 53-1.001816 Cấp GCN vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với vùng, cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận.docx
1.002481 05/06/2023 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh (trên cạn hoặc thủy sản) đối với cơ sở có nhu cầu chuyển đổi Giấy chứng nhận do Chi cục Thú y cấp sang Giấy chứng nhận do Cục Thú y cấp
  • null 45-1.00248 CấpGCN cơ sở an toàn dịch bệnh thủy sản đối với cơ sở có nhu cầu chuyển đổi.docx
  • null 45-1.002481 Cấp GCN CS ATDB trên cạn đv cơ sở có nhu cầu chuyển đổi giấy.docx
1.003502 05/06/2023 Cấp lại Giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với vùng, cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại vùng, cơ sở đã được chứng nhận an toàn hoặc do không thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng trong quá trình duy trì điều kiện vùng, cơ sở sau khi được chứng nhận
  • null 26-1.003502 Cấp lại GCN vùng, cs ATDB Đv trên cạn đv vùng, CS có GCN hết hiệu lực do xảy ra bệnh.docx
1.003678 05/06/2023 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản
  • null 17-1.003678 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản.docx
1.005329 05/06/2023 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật đối với vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh thủy sản
  • null 3-1.005329 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở toàn dịch bệnh động vật đối với vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh thủy sản.docx