Thủ tục hành chính

Số/Ký hiệu BNN-2881052
Trích yếu Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn
Lĩnh vực thủ tục hành chính Thú y cộng đồng, KSGM, ATTP
Ngày ban hành 27/06/2019
File đính kèm