Thủ tục hành chính

Số/Ký hiệu Cấp giấy vận chuyển mẫu bệnh phẩm thủy sản
Trích yếu Cấp giấy vận chuyển mẫu bệnh phẩm thủy sản
Lĩnh vực thủ tục hành chính Phòng chống dịch bệnh thuỷ sản
Ngày ban hành 03/11/2016
File đính kèm
  • null 18. Cấp giấy vận chuyển mẫu bệnh phẩm thủy sản.doc
  • null Thu tuc 18.doc