Thủ tục hành chính

no-legaldocs-found
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
Đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam 03/11/2016 Đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam
Đăng ký vận chuyển mẫu bệnh phẩm thủy sản 03/11/2016 Đăng ký vận chuyển mẫu bệnh phẩm thủy sản
 • null 17. Đăng ký vận chuyển mẫu bệnh phẩm thủy sản.doc
 • null Thu tuc 17.doc
Đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu 03/11/2016 Đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu
 • null 2.Dang ky kiem dich dong vat, san pham dong vat tren can nhap khau.doc
 • null 2.Đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu.doc
Thủ tục Đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu. 03/11/2016 Thủ tục Đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu.
Đăng ký vận chuyển mẫu bệnh phẩm động vật trên cạn 03/11/2017 Đăng ký vận chuyển mẫu bệnh phẩm động vật trên cạn
 • null 6.Dang ky van chuyen mau benh pham dong vat tren can.doc
 • null 6.Đăng ký vận chuyển mẫu bệnh phẩm động vật trên cạn.doc
Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT 29/06/2016 Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT. Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn.
 • null TT 25.2016_KD tren can_FULL_ban day du 30.6.2016.pdf
Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT 29/06/2016 Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT. Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản.
 • null TT 26.2016_KD thuy san_FULL_Ban day du 30.6.2016.pdf
1.003113 22/07/2021 Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu; kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc động vật nhập khẩu
1.002571 22/07/2021 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật trên cạn tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật trên cạn tham gia hội chợ, triển lãm
2.001055 22/07/2021 Đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn tạm nhập tái xuất,tạm xuất tái nhập, kho ngoại quan, chuyển cửa khẩu, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam
1.002496 22/07/2021 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu mang theo người
1.002391 22/07/2021 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập, xuất kho ngoại quan
1.002554 22/07/2021 Đăng ký vận chuyển mẫu bệnh phẩm động vật trên cạn
2.001524 04/11/2016 Đăng ký vận chuyển mẫu bệnh phẩm thủy sản
2.001515 22/07/2021 Cấp giấy vận chuyển mẫu bệnh phẩm thủy sản
1.002391 05/06/2023 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập, xuất kho ngoại quan
 • null 51-1.002391 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập, xuất kho ngoại quan.docx
1.002439 05/06/2023 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam
 • null 47-1.002439 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịchđộng vật, sản phẩm động vật trên cạn tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam.docx
2.001055 05/06/2023 Đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, kho ngoại quan, chuyển cửa khẩu, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam
 • null 43-2.001055 Đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, kho ngoại quan, chuyển cửa khẩu, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam.docx
1.002571 05/06/2023 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật trên cạn tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật trên cạn tham gia hội chợ, triển lãm
 • null 39-1.002571 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật trên cạn tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật trên cạn tham gia hội chợ, triển lãm.docx
1.002496 05/06/2023 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu mang theo người
 • null 44-1.002496 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu mang theo ngườ.docx