Thủ tục hành chính

Số/Ký hiệu 1.004881
Trích yếu Cấp Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y; Cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y (trong trường hợp thay đổi thành phần, công thức, dạng bào chế, đường dùng, liều dùng, chỉ định điều trị của thuốc thú y; thay đổi phương pháp, quy trình sản xuất mà làm thay đổi chất lượng sảnphẩm;đánh giá lại chất lượng, hiệu quả, độ an toàn của thuốc thú y theo quyđịnh)
Lĩnh vực thủ tục hành chính Thanh tra Pháp chế
Ngày ban hành 22/07/2021
File đính kèm